Alice Wiki

Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

Legenda:

 • Przyznane uprawnienie
 • Odebrane uprawnienie
GrupaUprawnienia
(wszyscy)
 • Zobacz rejestr używanych specjalnych znaczników (tagsreport)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
 • Edycja swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (editmyprivateinfo)
 • Edycja swojej listy obserwowanych stron. Niektóre akcje mogą dodawać strony do obserwowanych bez tego uprawnienia. (editmywatchlist)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
 • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zmiana nazwy użytkownika (renameuser)
 • blogs:create (blogs:create)
 • createnewwiki (createnewwiki)
 • wall:edit (wall:edit)
Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • articlecomments (articlecomments)
 • posts:create (posts:create)
 • threads:create (threads:create)
Boty
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Boty
bot-global
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
Biurokraci
(lista członków grupy)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Możliwość dodawania do grup: content-moderator, rollback, Administratorzy oraz Biurokraci
 • Możliwość usuwania z grup: content-moderator, rollback, Administratorzy oraz Boty
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Biurokraci
Checkuserzy
(lista członków grupy)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
content-moderator
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • articlecomments:delete (articlecomments:delete)
 • articlecomments:validate (articlecomments:validate)
 • articlecomments:viewhidden (articlecomments:viewhidden)
 • moderatorTools:use (moderatorTools:use)
 • walledit (walledit)
 • wallremove (wallremove)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy content-moderator
Sprawdzający treść
(lista członków grupy)
 • Udostępnia narzędzia przeglądu treści (content-review)
Wolontariusze treści
(lista członków grupy)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • themedesigner (themedesigner)
emailconfirmed
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
News and Stories Wordpress access
(lista członków grupy)
 • fandom-admin (fandom-admin)
Globalni moderatorzy Dyskusji
(lista członków grupy)
 • Allows access to Special:SocialLogs (discussionslog:view)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • articlecomments:delete (articlecomments:delete)
 • articlecomments:validate (articlecomments:validate)
 • articlecomments:viewhidden (articlecomments:viewhidden)
 • forums:create (forums:create)
 • forums:delete (forums:delete)
 • forums:displayorder (forums:displayorder)
 • forums:edit (forums:edit)
 • forums:viewhidden (forums:viewhidden)
 • leaderboard:view (leaderboard:view)
 • moderatorTools:use (moderatorTools:use)
 • posts:delete (posts:delete)
 • posts:deleteall (posts:deleteall)
 • posts:lock (posts:lock)
 • posts:superedit (posts:superedit)
 • posts:validate (posts:validate)
 • posts:viewhidden (posts:viewhidden)
 • threads:delete (threads:delete)
 • threads:lock (threads:lock)
 • threads:move (threads:move)
 • threads:superedit (threads:superedit)
 • threads:viewhidden (threads:viewhidden)
Helperzy
(lista członków grupy)
 • Allows access to Special:SocialLogs (discussionslog:view)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Cannot be blocked (unblockable)
 • Czasowe ograniczenie wykonywania określonych akcji do niektórych grup (protectsite)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna MediaWiki) (smw-admin)
 • Edit access to maintain allowed regular expressions and patterns (Semantic MediaWiki) (smw-patternedit)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron FandomMobile.css oraz FandomMobile.js (edit-fandommobile-customizations)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • InterwikiEdit (InterwikiEdit)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)
 • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Quickly grant rights when approving adoption requests (quickadopt)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie i edycja map interaktywnych (editinteractivemap)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Umożliwia włączanie, przeglądanie i zarządzanie blokadami opartymi o e-mail (phalanxemailblock)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Usuń mapy interaktywne (deleteinteractivemap)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • articlecomments:delete (articlecomments:delete)
 • articlecomments:suppress (articlecomments:suppress)
 • articlecomments:validate (articlecomments:validate)
 • articlecomments:viewhidden (articlecomments:viewhidden)
 • createwikilimitsexempt (createwikilimitsexempt)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • disablecomments (disablecomments)
 • dumpsondemandrequest (dumpsondemandrequest)
 • edithub (edithub)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • editprofilev3 (editprofilev3)
 • editwidget (editwidget)
 • forums:create (forums:create)
 • forums:delete (forums:delete)
 • forums:displayorder (forums:displayorder)
 • forums:edit (forums:edit)
 • forums:read (forums:read)
 • forums:viewhidden (forums:viewhidden)
 • hideblockername (hideblockername)
 • leaderboard:view (leaderboard:view)
 • mcachepurge (mcachepurge)
 • messagewallmovefrom (messagewallmovefrom)
 • messagewallmoveto (messagewallmoveto)
 • moderatorTools:use (moderatorTools:use)
 • opengraph:create (opengraph:create)
 • performancestats (performancestats)
 • polls:vote (polls:vote)
 • posts:create (posts:create)
 • posts:delete (posts:delete)
 • posts:deleteall (posts:deleteall)
 • posts:edit (posts:edit)
 • posts:lock (posts:lock)
 • posts:report (posts:report)
 • posts:superedit (posts:superedit)
 • posts:suppress (posts:suppress)
 • posts:validate (posts:validate)
 • posts:viewhidden (posts:viewhidden)
 • posts:vote (posts:vote)
 • protectsite-nolimit (protectsite-nolimit)
 • removeavatar (removeavatar)
 • restricted_promote (restricted_promote)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • themedesigner (themedesigner)
 • threads:create (threads:create)
 • threads:delete (threads:delete)
 • threads:edit (threads:edit)
 • threads:lock (threads:lock)
 • threads:move (threads:move)
 • threads:superedit (threads:superedit)
 • threads:suppress (threads:suppress)
 • threads:viewhidden (threads:viewhidden)
 • wall:edit (wall:edit)
 • walledit (walledit)
 • wallremove (wallremove)
 • wallsuppress (wallsuppress)
 • wikifeatures (wikifeatures)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, content-moderator oraz threadmoderator
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, content-moderator oraz threadmoderator
Kontrolerzy obrazów
(lista członków grupy)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
Tester map interaktywnych
(lista członków grupy)
 • Tworzenie i edycja map interaktywnych (editinteractivemap)
notifications-cms-user
(lista członków grupy)
 • notificationscms (notificationscms)
Administrator narzędzia Wniosku o bycie zapomnianym
(lista członków grupy)
 • requesttobeforgotten (requesttobeforgotten)
restricted-login-exempt
(lista członków grupy)
rollback
(lista członków grupy)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy rollback
SOAP
(lista członków grupy)
 • Allows access to Special:SocialLogs (discussionslog:view)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Cannot be blocked (unblockable)
 • Czasowe ograniczenie wykonywania określonych akcji do niektórych grup (protectsite)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • articlecomments:delete (articlecomments:delete)
 • articlecomments:suppress (articlecomments:suppress)
 • articlecomments:validate (articlecomments:validate)
 • articlecomments:viewhidden (articlecomments:viewhidden)
 • disablecomments (disablecomments)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • editprofilev3 (editprofilev3)
 • forums:create (forums:create)
 • forums:delete (forums:delete)
 • forums:displayorder (forums:displayorder)
 • forums:edit (forums:edit)
 • forums:read (forums:read)
 • forums:viewhidden (forums:viewhidden)
 • hideblockername (hideblockername)
 • leaderboard:view (leaderboard:view)
 • mcachepurge (mcachepurge)
 • messagewallmovefrom (messagewallmovefrom)
 • messagewallmoveto (messagewallmoveto)
 • moderatorTools:use (moderatorTools:use)
 • opengraph:create (opengraph:create)
 • polls:vote (polls:vote)
 • posts:create (posts:create)
 • posts:delete (posts:delete)
 • posts:deleteall (posts:deleteall)
 • posts:edit (posts:edit)
 • posts:lock (posts:lock)
 • posts:report (posts:report)
 • posts:superedit (posts:superedit)
 • posts:suppress (posts:suppress)
 • posts:validate (posts:validate)
 • posts:viewhidden (posts:viewhidden)
 • posts:vote (posts:vote)
 • threads:create (threads:create)
 • threads:delete (threads:delete)
 • threads:edit (threads:edit)
 • threads:lock (threads:lock)
 • threads:move (threads:move)
 • threads:superedit (threads:superedit)
 • threads:suppress (threads:suppress)
 • threads:viewhidden (threads:viewhidden)
 • wall:edit (wall:edit)
 • walledit (walledit)
 • wallremove (wallremove)
 • wallsuppress (wallsuppress)
 • Możliwość dodania własnego konta do grup: rollback, Boty oraz Administratorzy
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grup: rollback, Boty, Administratorzy oraz Biurokraci
Fandom Staff
(lista członków grupy)
 • Allows access to Special:SocialLogs (discussionslog:view)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Cannot be blocked (unblockable)
 • Czasowe ograniczenie wykonywania określonych akcji do niektórych grup (protectsite)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron FandomMobile.css oraz FandomMobile.js (edit-fandommobile-customizations)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Generate points comp reports (points_comp_reports)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • InterwikiEdit (InterwikiEdit)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)
 • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Quickly grant rights when approving adoption requests (quickadopt)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie i edycja map interaktywnych (editinteractivemap)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Umożliwia włączanie, przeglądanie i zarządzanie blokadami opartymi o e-mail (phalanxemailblock)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Usuń mapy interaktywne (deleteinteractivemap)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • View or modify subscriptions (subscription)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zarządzanie sponsorowanymi odznaczeniami. (sponsored-achievements)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zawsze pokazuj polecane filmy (showfeaturedvideo)
 • Zmiana nazwy użytkownika (renameuser)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • articlecomments:delete (articlecomments:delete)
 • articlecomments:suppress (articlecomments:suppress)
 • articlecomments:validate (articlecomments:validate)
 • articlecomments:viewhidden (articlecomments:viewhidden)
 • createnewwiki (createnewwiki)
 • createwikilimitsexempt (createwikilimitsexempt)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • curatedcontent-switchforadmins (curatedcontent-switchforadmins)
 • disablecomments (disablecomments)
 • dumpsondemandrequest (dumpsondemandrequest)
 • edithub (edithub)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • editprofilev3 (editprofilev3)
 • editwidget (editwidget)
 • emailsstorage (emailsstorage)
 • exportuserdata (exportuserdata)
 • fandom-admin (fandom-admin)
 • forceview (forceview)
 • forums:create (forums:create)
 • forums:delete (forums:delete)
 • forums:displayorder (forums:displayorder)
 • forums:edit (forums:edit)
 • forums:read (forums:read)
 • forums:viewhidden (forums:viewhidden)
 • hideblockername (hideblockername)
 • imagereviewstats (imagereviewstats)
 • leaderboard:view (leaderboard:view)
 • mcachepurge (mcachepurge)
 • messagewallmovefrom (messagewallmovefrom)
 • messagewallmoveto (messagewallmoveto)
 • moderatorTools:use (moderatorTools:use)
 • opengraph:create (opengraph:create)
 • performancestats (performancestats)
 • polls:vote (polls:vote)
 • posts:create (posts:create)
 • posts:delete (posts:delete)
 • posts:deleteall (posts:deleteall)
 • posts:edit (posts:edit)
 • posts:lock (posts:lock)
 • posts:report (posts:report)
 • posts:superedit (posts:superedit)
 • posts:suppress (posts:suppress)
 • posts:validate (posts:validate)
 • posts:viewhidden (posts:viewhidden)
 • posts:vote (posts:vote)
 • removeavatar (removeavatar)
 • renameanotheruser (renameanotheruser)
 • restricted_promote (restricted_promote)
 • restrictsession (restrictsession)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • textregex (textregex)
 • themedesigner (themedesigner)
 • threads:create (threads:create)
 • threads:delete (threads:delete)
 • threads:edit (threads:edit)
 • threads:lock (threads:lock)
 • threads:move (threads:move)
 • threads:superedit (threads:superedit)
 • threads:suppress (threads:suppress)
 • threads:viewhidden (threads:viewhidden)
 • wall:edit (wall:edit)
 • walledit (walledit)
 • wallremove (wallremove)
 • wallsuppress (wallsuppress)
 • wikifeatures (wikifeatures)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, content-moderator, threadmoderator oraz Tester map interaktywnych
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, content-moderator, threadmoderator oraz Tester map interaktywnych
Administratorzy
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd informacji o aktualnym statusie transkodowania (transcode-status)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie i edycja map interaktywnych (editinteractivemap)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuń mapy interaktywne (deleteinteractivemap)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik może zdobywać punkty za odznaczenia (nadpisuje uprawnienie uniemożliwiające) (achievements-explicit)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • articlecomments:delete (articlecomments:delete)
 • articlecomments:validate (articlecomments:validate)
 • articlecomments:viewhidden (articlecomments:viewhidden)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • deleteinterfacetrusted (deleteinterfacetrusted)
 • disablecomments (disablecomments)
 • dumpsondemandrequest (dumpsondemandrequest)
 • forums:create (forums:create)
 • forums:delete (forums:delete)
 • forums:displayorder (forums:displayorder)
 • forums:edit (forums:edit)
 • forums:viewhidden (forums:viewhidden)
 • leaderboard:view (leaderboard:view)
 • messagewallmovefrom (messagewallmovefrom)
 • moderatorTools:use (moderatorTools:use)
 • posts:delete (posts:delete)
 • posts:deleteall (posts:deleteall)
 • posts:lock (posts:lock)
 • posts:superedit (posts:superedit)
 • posts:validate (posts:validate)
 • posts:viewhidden (posts:viewhidden)
 • themedesigner (themedesigner)
 • threads:delete (threads:delete)
 • threads:lock (threads:lock)
 • threads:move (threads:move)
 • threads:superedit (threads:superedit)
 • threads:viewhidden (threads:viewhidden)
 • walledit (walledit)
 • wallremove (wallremove)
 • wikifeatures (wikifeatures)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grup: threadmoderator, rollback oraz Tester map interaktywnych
 • Możliwość usuwania z grup: threadmoderator, rollback oraz Tester map interaktywnych
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Administratorzy
threadmoderator
(lista członków grupy)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • articlecomments:delete (articlecomments:delete)
 • articlecomments:validate (articlecomments:validate)
 • articlecomments:viewhidden (articlecomments:viewhidden)
 • disablecomments (disablecomments)
 • forums:viewhidden (forums:viewhidden)
 • leaderboard:view (leaderboard:view)
 • moderatorTools:use (moderatorTools:use)
 • posts:delete (posts:delete)
 • posts:deleteall (posts:deleteall)
 • posts:lock (posts:lock)
 • posts:superedit (posts:superedit)
 • posts:validate (posts:validate)
 • posts:viewhidden (posts:viewhidden)
 • threads:delete (threads:delete)
 • threads:lock (threads:lock)
 • threads:move (threads:move)
 • threads:superedit (threads:superedit)
 • threads:viewhidden (threads:viewhidden)
 • walledit (walledit)
 • wallremove (wallremove)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy threadmoderator
Tłumacze Fandomu
(lista członków grupy)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
Użytkownicy
(lista członków grupy)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron (purge)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja własnych plików CSS (editmyusercss)
 • Edycja własnych plików JSON (editmyuserjson)
 • Edycja własnych plików JavaScript (editmyuserjs)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Tworzenie nowych klas semantycznych (createclass)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia środowisko testowe przeglądu treści (content-review-test-mode)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • edittemplates (edittemplates)
 • forums:read (forums:read)
 • opengraph:create (opengraph:create)
 • polls:vote (polls:vote)
 • posts:edit (posts:edit)
 • posts:report (posts:report)
 • posts:vote (posts:vote)
 • threads:edit (threads:edit)
 • wall:edit (wall:edit)
 • wikifeaturesview (wikifeaturesview)
Fandom Utilities
(lista członków grupy)
 • Access to COPPA review tool (wdacreview)
 • Allows access to the Piggyback tool (piggyback)
 • Edycja informacji innych użytkowników (editaccount)
 • Handle COPPA reports (coppatool)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • exportuserdata (exportuserdata)
 • imagereviewstats (imagereviewstats)
 • restrictsession (restrictsession)
 • usermanagement (usermanagement)
 • wikiconfig (wikiconfig)
 • wikidomainconfig (wikidomainconfig)
 • Możliwość dodawania do grup: Boty, Administratorzy, Biurokraci, threadmoderator, content-moderator, rollback, Tester map interaktywnych oraz Checkuserzy
 • Możliwość usuwania z grup: Boty, Administratorzy, Biurokraci, threadmoderator, content-moderator, rollback, Tester map interaktywnych oraz Checkuserzy
Vanguardzi
(lista członków grupy)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • themedesigner (themedesigner)
 • wikifeatures (wikifeatures)
Volunteer Developers
(lista członków grupy)
Reprezentanci Wiki
(lista członków grupy)
 • Allows access to Special:SocialLogs (discussionslog:view)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Cannot be blocked (unblockable)
 • Czasowe ograniczenie wykonywania określonych akcji do niektórych grup (protectsite)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna MediaWiki) (smw-admin)
 • Edit access to maintain allowed regular expressions and patterns (Semantic MediaWiki) (smw-patternedit)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron FandomMobile.css oraz FandomMobile.js (edit-fandommobile-customizations)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • InterwikiEdit (InterwikiEdit)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Quickly grant rights when approving adoption requests (quickadopt)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i edycja map interaktywnych (editinteractivemap)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Usuń mapy interaktywne (deleteinteractivemap)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • articlecomments:delete (articlecomments:delete)
 • articlecomments:suppress (articlecomments:suppress)
 • articlecomments:validate (articlecomments:validate)
 • articlecomments:viewhidden (articlecomments:viewhidden)
 • createwikilimitsexempt (createwikilimitsexempt)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • disablecomments (disablecomments)
 • dumpsondemandrequest (dumpsondemandrequest)
 • edithub (edithub)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • editprofilev3 (editprofilev3)
 • editwidget (editwidget)
 • forums:create (forums:create)
 • forums:delete (forums:delete)
 • forums:displayorder (forums:displayorder)
 • forums:edit (forums:edit)
 • forums:viewhidden (forums:viewhidden)
 • hideblockername (hideblockername)
 • leaderboard:view (leaderboard:view)
 • mcachepurge (mcachepurge)
 • messagewallmovefrom (messagewallmovefrom)
 • messagewallmoveto (messagewallmoveto)
 • moderatorTools:use (moderatorTools:use)
 • performancestats (performancestats)
 • posts:delete (posts:delete)
 • posts:deleteall (posts:deleteall)
 • posts:lock (posts:lock)
 • posts:superedit (posts:superedit)
 • posts:suppress (posts:suppress)
 • posts:validate (posts:validate)
 • posts:viewhidden (posts:viewhidden)
 • protectsite-nolimit (protectsite-nolimit)
 • removeavatar (removeavatar)
 • restricted_promote (restricted_promote)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • themedesigner (themedesigner)
 • threads:delete (threads:delete)
 • threads:lock (threads:lock)
 • threads:move (threads:move)
 • threads:superedit (threads:superedit)
 • threads:suppress (threads:suppress)
 • threads:viewhidden (threads:viewhidden)
 • walledit (walledit)
 • wallremove (wallremove)
 • wallsuppress (wallsuppress)
 • wikiconfig (wikiconfig)
 • wikidomainconfig (wikidomainconfig)
 • wikifeatures (wikifeatures)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, content-moderator, threadmoderator oraz Tester map interaktywnych
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, content-moderator, threadmoderator oraz Tester map interaktywnych
Wiki Specjaliści
(lista członków grupy)
 • Allows access to Special:SocialLogs (discussionslog:view)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Cannot be blocked (unblockable)
 • Czasowe ograniczenie wykonywania określonych akcji do niektórych grup (protectsite)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna MediaWiki) (smw-admin)
 • Edit access to maintain allowed regular expressions and patterns (Semantic MediaWiki) (smw-patternedit)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron FandomMobile.css oraz FandomMobile.js (edit-fandommobile-customizations)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • InterwikiEdit (InterwikiEdit)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Quickly grant rights when approving adoption requests (quickadopt)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i edycja map interaktywnych (editinteractivemap)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Usuń mapy interaktywne (deleteinteractivemap)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • articlecomments:delete (articlecomments:delete)
 • articlecomments:suppress (articlecomments:suppress)
 • articlecomments:validate (articlecomments:validate)
 • articlecomments:viewhidden (articlecomments:viewhidden)
 • createwikilimitsexempt (createwikilimitsexempt)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • disablecomments (disablecomments)
 • dumpsondemandrequest (dumpsondemandrequest)
 • edithub (edithub)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • editprofilev3 (editprofilev3)
 • editwidget (editwidget)
 • forums:create (forums:create)
 • forums:delete (forums:delete)
 • forums:displayorder (forums:displayorder)
 • forums:edit (forums:edit)
 • forums:viewhidden (forums:viewhidden)
 • hideblockername (hideblockername)
 • leaderboard:view (leaderboard:view)
 • mcachepurge (mcachepurge)
 • messagewallmovefrom (messagewallmovefrom)
 • messagewallmoveto (messagewallmoveto)
 • moderatorTools:use (moderatorTools:use)
 • performancestats (performancestats)
 • posts:delete (posts:delete)
 • posts:deleteall (posts:deleteall)
 • posts:lock (posts:lock)
 • posts:superedit (posts:superedit)
 • posts:suppress (posts:suppress)
 • posts:validate (posts:validate)
 • posts:viewhidden (posts:viewhidden)
 • protectsite-nolimit (protectsite-nolimit)
 • removeavatar (removeavatar)
 • restricted_promote (restricted_promote)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • themedesigner (themedesigner)
 • threads:delete (threads:delete)
 • threads:lock (threads:lock)
 • threads:move (threads:move)
 • threads:superedit (threads:superedit)
 • threads:suppress (threads:suppress)
 • threads:viewhidden (threads:viewhidden)
 • walledit (walledit)
 • wallremove (wallremove)
 • wallsuppress (wallsuppress)
 • wikiconfig (wikiconfig)
 • wikidomainconfig (wikidomainconfig)
 • wikifeatures (wikifeatures)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, content-moderator, threadmoderator oraz Tester map interaktywnych
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, content-moderator, threadmoderator oraz Tester map interaktywnych

Ograniczenia przestrzeni nazw

Przestrzeń nazwUprawnienia pozwalające użytkownikom na edytowanie
MediaWiki
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
Szablon
 • edittemplates (edittemplates)
Map
 • Tworzenie i edycja map interaktywnych (editinteractivemap)